Prejsť na obsah

Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA - doručenie záverečného stanoviska

Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, správu o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).