Prejsť na obsah

Bádatelia potrebujú pre prístup k archívnym dokumentom potvrdenie

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 364/2020 Z. z. od 1. januára 2020 upozorňujeme bádateľov, ktorí požiadajú o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu, že majú povinnosť predložiť písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizujú. Ak písomné potvrdenie nepredložia, archív im prístup k archívnym dokumentom obmedzí.