Prejsť na obsah

Archív mesta Košice otvoril novú študovňu a predstavil Informatívneho sprievodcu

Pre Košičanov i zahraničných návštevníkov dnes otvoril Archív mesta Košice novú študovňu – bádateľňu. Otvorenie bolo spojené s prezentáciou aktualizovanej publikácie „Informatívny sprievodca Archívu mesta Košice", ktorý bol vydaný pred vyše 50-timi rokmi.

Študovňa sa v budove Archívu na Kováčskej 20 otvorila z kapacitných dôvodov. Počet návštev bádateľov neustále stúpa, v minulom roku bol rekordný – vyše 500, preto mesto Košice vyšlo záujemcom v ústrety a rozšírilo ju na počet 12 miest.

Informatívny sprievodca Archívu mesta Košice bol naposledy vydaný v roku 1957, jeho autorom bol Prof. Dr. Ondrej R. Halaga. Súčasného Informatívneho sprievodcu pripravila Mária Hajduová, vedúca referátu Archív mesta Košice. Je určený domácim i zahraničným záujemcom o bádanie a využívanie archívnych dokumentov pre vedecké, študijné a administratívne účely. Poskytuje praktické informácie týkajúce sa prístupu k archívnym dokumentom na osobné i úradné účely. Obsahuje tiež informácie o vzniku archívu, o jeho úlohách a odborných činnostiach, ako aj o archívnych fondoch a zbierkach, ktoré spravuje. Základné informácie zo sprievodcu budú zverejnené od 1.2.2012 aj na webovej stránke www.archivmesta.kosice.sk. Publikácia je nepredajná a slúži na propagáciu.

Nová bádateľňa a publikácia boli predstavené verejnosti dnes, za prítomnosti vedúcich predstaviteľov mesta, na čele s primátorom Košíc Richardom Rašim. Účastní boli aj riaditelia najvyššieho riadiaceho orgánu z Ministerstva vnútra SR za odbor archívov Ing. Jozef Hanus CSc., za odbor registratúry a správy dokumentov ministerstva vnútra Dr. Mária Mrížová.

Dejiny Košíc sú také významné a bohaté, že predstaviť ich Európe a svetu je našou povinnosťou. Vítam a oceňujem preto vytvorenie vlastnej webovej stránky archívu mesta a aktualizáciu sprievodcu, ako aj otvorenie novej študovne. Prajem záujemcom o štúdium histórie Mesta Košice, aby sa v nej cítili dobre a aby nachádzali zaujímavosti, ktoré potvrdia naše postavenie na mape Európy," povedal Richard Raši.

Viac fotografií z otvorenia novej bádateľne nájdete vo fotogalérii
http://www.kosice.sk/fotogaleria_obr.php?id=222&kat=0&pb=&obr=10