Prejsť na obsah

Aktualizácia KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA KOŠICE 2016 - 2020 (2025) zverejnená na verejné pripomienkovenie

Aktualizácia KPSS na verejné pripomienkové konanie obsahuje 3 dokumenty uložené v prílohách

Pripomienky k zverejnenému dokumentu je možné zasielať v termíne do 22. novembra 2019 na emailovú adresu socialne@kosice.sk