Prejsť na obsah

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59_cyklistická doprava

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 04.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

 

Predmetom aktualizácie výzvy je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) a príslušné územia – RIÚS a UMR Trnavského kraja a RIÚS Banskobystrického kraja.