Prejsť na obsah

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77_verejná osobná doprava

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI SR ( IROP ), link:  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/akt-c-2/  bola zverejnená:      

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO7-SC71-2021-77.  Predmetom aktualizácie výzvy je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typ aktivity C.