Prejsť na obsah

25.6. - veľvyslanec Ruskej federácie navštívil Košice

Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie Pavla Maratoviča Kuznecova prijal v Historickej radnici primátor mesta Košice František Knapík. Ruský veľvyslanec navštívil Košice prvykrát od nástupu na post veľvyslanca na Slovensku.

Veľvyslanec sa zaujímal nielen o históriu mesta, ale aj o súčasnosť – zamestnanosť, demografický vývoj, dopad existencie hutníckeho komplexu U. S. Steel na životné prostredie v meste.Zaujímal sa o stanovisko mesta k projektu predĺženia širokorozchodnej trate cez Slovensko do Viedne. Primátor František Knapík vysvetlil, že v tomto prípade je rozhodovanie na štátnych orgánoch a mesto nemôže do procesu rozhodovania vstupovať. „Pokiaľ vzniknutý koridor ožije, prinesie to nové pracovné príležitosti aj východnému Slovensku," – uviedol Knapík. Veľvyslanec privítal iniciatívu mesta zhodnotiť doterajšiu spoluprácu s partnerským mestom Sankt Peterburg a navrhnúť nové formy kontaktov. „ Odporúčam osloviť ponukou na nové formy spolupráce primátorku mesta pani Matvijenko, rád budem nápomocný pri ďalšom rozvoji," - povedal veľvyslanec Kuznecov.

Primátor Košíc na stretnutí informoval o príprave hokejového šampionátu an budúci rok a o projekte Košice 2013 –Európske hlavné mesto kultúry. V tejto súvislosti veľvyslanec povedal, že práve tento projekt môže byť dobrou príležitosťou na prezentáciu ruskej kultúry. Primátor mesta informoval ambasádora o investičných projektoch a možnostiach aktívneho získavania investorv pre Košice v spolupráci s Honorárnym konzulátom Ruskej federácie so sídlom v Košiciach. Zároveň pozval veľvyslanca na medzinárodnú investičnú konferenciu v októbri 2010.

Na stretnutí bol prítomný aj honorárny konzul Ruskej federácie so sídlom v Košiciach Ladislav Štefko.
 

Zdroj: referát protokolu a zahraničných vzťahov