Prejsť na obsah

24.11. - Karol Sidon – rabín a spisovateľ – navštívil Košice

V utorok 24. novembra 2009 prijal v Historickej radnici primátor mesta František Knapík pražského a vrchného českého krajinského rabína Karola Sidona. Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti rabínovej návštevy Košíc. Primátor a rabín hovorili najmä o postavení rómskej menšiny v našom meste, Karol Sidon sa zaujímal o možnosti riešenia sociálnych otázok a zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti v Košiciach a na východe Slovenska. Primátor mesta podrobne informoval rabína o aktuálnej problematike, ktorú samospráva rieši vo vzťahu k rómskej komunite na území mesta a rámcovo predstavil aj Lokálnu stratégiu komplexného prístupu Lunik IX a Na Demetri, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo koncom októbra.

Pražský a vrchný českýo krajinský rabín Karol Sidon navštívil Košice na pozvanie združenia ESTER. V rámci svojej návštevy sa stretol s košickým rabínom Yossi Steinerom, prezrel si košické modlitebne a synagógy a navštívil aj židovský cintorín. V rámci Dní židovskej kultúry v Košiciach absolvoval aj ďalšie podujatia, napríklad moderované stretnutie s verejnosťou a pozvanými hosťami, či večernú modlitbu s členmi židovskej komunity v Košiciach.

Karol Sidon, hebrejským menom Efraim ben Alexander, je židovský rabín a český spisovateľ, dramatik a scenárista. Patrí medzi popredné osobnosti náboženského života v Čechách. V roku 1978, po podpísaní Charty 77, konvertoval ako 35-ročný k judaizmu, v tom istom roku mu bola za jeho dovtedajšiu činnosť udelená cena J. Koláře. V roku 1983 sa pod tlakom Štátnej bezpečnosti rozhodol emigrovať do Nemecka. Po návrate do Prahy v roku 1992 bol vymenovaný za pražského a zemského rabína. Karol Sidon je autorom existencionalisticko-psychologických próz a dramatických diel. Podľa jeho scenárov nakrútil režisér Juraj Jakubisko filmy Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a Dovidenia v pekle, priatelia! (1970).