Prejsť na obsah

17. november: Deň boja za slobodu a demokraciu

V predvečer štátneho sviatku Slovenskej republiky, viažucemu sa k udalostiam z novembra 1989, pripravilo Mesto Košice symbolické oslavy k ich dvadsiatemu prvému výročiu.

Zástupcovia Konfederácie politických väzňov, predstavitelia mestskej samosprávy a košická verejnosť tak mohli spoločne položiť pietne kytice a zapáliť sviece pri Pamätnej tabuli obetiam komunizmu z rokov 1945 - 1989. Tá je miestnom pripomenutia si popravených, umučených a prenasledovaných na Hlavnej ulici č.68 posledných dvanásť rokov.

Spolu s predsedom oblastného výboru Konfederácie politických väzňov v Košiciach dr. Vincentom Samuelym položil spomienkový veniec aj primátor mesta František Knapík: Okrem iného na tomto mieste uviedol: "Živú pamäť predstavujete vy, ktorí ste mali možnosť poznať zločiny na vlastnom tele a duši. Zažili ste veľa zlého a možno aj už veľa odpustili. Máte na to ľudské právo. My, ktorí tu stojíme s Vami, ho nemáme. Lebo stojí nad ním iná vyššia povinnosť - poznávať a nezabúdať. Poznávať aj bolestnú históriu vlastnej krajiny a nezabúdať, že zabúdanie je nebezpečné. Pretože proti ľudským zlyhaniam nebude nikdy lepšej ochrany, ako si ich otvorene pripomínať."


Na mieste konania občianskych manifestácii i generálneho štrajku v novembri a decembri 1989 v Košiciach, v priestore pod balkónom Štátnej vedeckej knižnice, je od minuloročného dvadsiateho výročia udalostí umiestnená pamätná umelecká tabuľa. Aj tu - v pešej zóne historického centra mesta - dnes zúčastnení zapálil sviece a položili spomienkové kytice k výročiu udalostí, ktorých výsledkom bola rozhodujúca zmena pre demokratický vývoj spoločnosti.

„Od 17. novembra sa skončila etapa vnútornej neslobody, v ktorej sa za názor aj popravovalo, minimálne spoločensky znemožňovalo. Začala sa iná, dôležitejšia, ktorú môžeme pravdivo nazvať etapou slobody. Napriek tomuto názvu nie je ľahšia, pretože sloboda predstavuje predovšetkým zodpovednosť. Za vlastné slová a názory, vlastné skutky a životy. Chcem vzdať úctu a vďaku všetkým, ktorí vtedy dokázali zhodiť bremeno strachu ešte pred tým, ako sa ukázalo, komu sa dejiny rozhodnú dať za pravdu. Aj poďakovať všetkým za to, že sa darmi 17. novembra učíme múdro žiť a užívať ich na prospech toho, aby vnútorná sloboda už nikdy neprestala byť súčasťou nášho bytia." - uviedol primátor František Knapík

Súčasťou mestom pripraveného podujatia bol nadväzujúci podvečerný koncert americkej speváčky Nicol J. McLoud, v priestoroch pešej zóny nad archeologickým náleziskom Dolná brána s názvom „Novembrová pieseň". V stredu popoludní o 15-tej hodine na rovnakom mieste so svojim programom vystúpi pri príležitosti 17. novembra košická folková skupina Divozel.
Súvisiace informácie:

Novembrová pieseň 2010, Košice
http://www.kosice.sk/static/akcie/Novembrova_piesen2010_letak.pdf
17. november 2009 Košice
http://www.kosice.sk/article.php?id=6599