Prejsť na obsah

15.02. - Manželov, ktorých spája pevné puto, prijal primátor

Mesto Košice zorganizovalo dnes v pondelok 15. februára pri príležitosti slávenia sviatku sv. Valentína v Historickej radnici podujatie s názvom Pevné puto. Samospráva mesta sa rozhodla pripraviť valentínsku oslavu pre manželov, ktorí sú spolu 30 a viac rokov a sú ešte stále zaľúbení. Na podujatí Pevné puto sa mohli zúčastniť len páry, ktoré do stredy minulého týždňa prihlásili ich príbuzní, či známi prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo listom na magistráte mesta. Záujem o podujatie bol veľký a vyznania, ktoré na magistrát prišli e-mailom svedčia o tom, že ešte vždy je medzi nami dosť ľudí, ktorí si manželské puto vážia.

Dvadsaťtri manželských párov slávnostne prijal primátor mesta Košice František Knapík v priestoroch Historickej radnice. Každý manželský pár dostal ako spomienku na netradičného Valentína pamätný list, kyticu a publikáciu od Alexandra Jirouška, Košice metropola východného Slovenska. Primátor Košíc sa prítomným manželom prihovoril: „Úspešné manželstvo znamená zaľúbiť sa mnoho a mnoho krát, stále s tou istou osobou, povedal americký novinár Mignon McLaughlin. Som presvedčený, že tento recept na úspešné manželstvo ste počas svojho života určite nie raz využili aj vy, milí oslávenci. Dôkazom toho sú maily a odkazy, ktoré nám nechali vaši blízki, keď sa rozhodli pripraviť pre vás spolu s nami toto prekvapenie. Dovolím si odcitovať - rada by som prihlásila do tejto akcie mojich skvelých a obetavých rodičov. Sú manželia už 38 rokov. V živote prešli mnohými krásnymi situáciami, ale, bohužiaľ, prežili aj veľa životných tragédií. Veľmi si ich vážim za všetko, čo mi do života dali, aké životné hodnoty vďaka nim uznávam a verím, že aj moje deti budú. Rodičia majú ťažký život, ale vydržali spolu v krásnom vzťahu a často, keď ich vidím aj dnes viesť sa po ulici za ruky, je to krásne. Majú krásne dlhoročné manželstvo založené na láske, obetavosti." Vo svojom vystúpení primátor Košíc akcentoval najmä tému manželskej súdržnosti a obetavosti v budovaní vzájomného vzťahu. Na záver dodal: „Do ďalších rokov spoločného života vám spolu s vašimi blízkymi želám veľa zdravia, porozumenia, krásnych a šťastných spoločných chvíľ, nech plamienok, ktorý vo vás horí, nikdy nevyhasne."

Na slávnostnom podujatí sa napokon zúčastnilo 24 manželských párov, manželia Magdaléna a Ondrej Balogovci, ktorí spolu prežili už 61 rokov v manželskej zhode prišli až v závere stretnutia a gratuláciu primátora mesta prijali v komornejšej atmosfére. Stretnutie manželských párov bolo spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci zo ZUŠ Márie Hemerkovej, ZUŠ Jantárová a ZŠ Jenisejská. Táto milá udalosť je zapísaná aj v kronike mesta.

Valentínska štatistika
Najdlhšie manželstvo páru, ktorý bol na podujatí prítomný, trvá už 61 rokov, viac ako 50 rokov strávili spolu v manželstve tri dvojice, 8 párov spolu žije dlhšie ako 40 rokov, 9 párov spolu prežilo viac ako 30 rokov a tri dvojice tento rok oslávia presne 30 rokov svojho manželského spolužitia.