Prejsť na obsah

10.12. - primátor prijal delegáciu partnerského mesta Niš

Delegáciu partnerského srbského mesta Niš prijal dnes v Historickej radnici primátor mesta Košice František Knapík. Jeho srbský kolega, primátor Miloš Simonovič, Stela Jovanovič a Dragana Stovanovičová z úradu mesta Niš sú v Košiciach na pracovnej návšteve.

Absolvujú stretnutie s tímom projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013, na magistráte sa zúčastnia prezentácií stavu investícií v našom meste, rozvojových zón v Košiciach, realizácie projektov podporených z fondov Európskej únie, témou bude i cezhraničná spolupráca samospráv a prezrú si aj centrum mesta, dýchajúce vianočnou atmosférou.

Počas prijatia v Historickej radnici sa primátor Nišu zaujímal o projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013 a o možnostiach spolupráce v oblasti kultúry, keďže Niš pripravuje tiež na rok 2013 oslavy 1700. výročia vydania Milánskeho ediktu. Ten podpísal v roku 313 panovník Rímskej ríše Konštantín Veľký, ktorý sa narodil práve v Niši. Milánsky edikt všetkým ľuďom umožnil vyznávať vieru, ktorú chcú, a pre kresťanov znamenal fakticky zrovnoprávnenie s dovtedajším štátnym rímskym kultom.

V rozhovore sa František Knapík a Miloš Simonovič venovali okrem iného aj témam, ako sú usporiadanie samosprávy, ekonomika miest a obcí, či financovanie a čerpanie externých zdrojov na významné investície napríklad do infraštruktúry v meste z fondov EÚ.

Primátor František Knapík ocenil aktívnu účasť zástupcov lokálnej televízie z mesta Niš na každoročnom Medzinárodnom festivale lokálnych televízií Zlatý žobrák v Košiciach.