Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci schválenia aktualizovaného plánu prác podľa zákona o environmentálnych záťažiach a výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania.
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu dňa 29.04.2024 bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obchodné Centrum Košice - OCKE.“

Volvo Car Košice

23.04.2024
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.04.2024 bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice.“

Predošlá strana
Ďalšia strana