Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub 263 ks stromov rastúcich na pozemkoch v k. ú. Šebastovce, Barca a Železiarne pre žiadateľa spol. Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Predošlá strana
Ďalšia strana