Prejsť na obsah

Články - Územné plány zón

Zoznam aktuálnych článkov

Články v archíve

Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy a ÚSES, návrh technickej infraštruktúry, vyhodnotenie záberu PPF, komplexný návrh-I. etapa a regulatívy územného rozvoja – aktualizácia stav zmien a doplnkov november 2010