Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na Stavebné objekty: SO 02 Recyklácia, SO 16 Oplotenie, SO 17 Sadové úpravy a Prevádzkové súbory