Prejsť na obsah

Články - Marketing mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Mesto Košice v súvislosti s konaním osláv Dňa mesta Košice 2024 zriaďuje dočasné trhové miesto v dňoch 30.4. 2024 – 8.5. 2024 na verejnom priestranstve v lokalite Hlavná ulica: Archeologický komplex Dolná brána – po ulicu Pribinova, Rooseweltova.

Predošlá strana
Ďalšia strana