Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.02.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „BUSINESS CENTRUM T3“ Moldavská cesta 8/A
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Renault 9TL, EVČ KE-291 HF (VIN VF1L42200D0105217), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, Berlínska 3 v Košiciach, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.01.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obytný súbor Panoráma 6“ MČ Košice - Vyšné Opátske a MČ KNV, k.ú. Nižná úvrať a k.ú. KNV, pokračovanie Jelšovej ulice