Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Informácia o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia na výrubu: 11 ks drevín druhu: 1 ks smrek pichľavý, 2 ks borovica čierna 3 ks tis obyčajný (Taxus baccata L.), 1 ks tuja západná mlyňanská „Malonyana“) 1 ks cypruštek nutkanský 1 ks škumpa vlasatá, 1 ks orech kráľovský a 1 ks jabloň rastúcich na parcele č.:1871/46 k. ú. Terasa. Zmena sa týka predĺženia termínu na výrub drevín o jeden rok
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.10.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosti: „Obchodné centrum Košice, Pri hati“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.10.2020 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ Wuppertálska ulica na sídlisku KVP