Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: Dreviny navrhované na výrub: 20 ks (javor, pajaseň, breza, jedľa, smrek, orech) viď tab. Výpočet spoločenskej hodnoty drevín, vypracovanej SMsZ v Košiciach – príloha žiadosti o výrub