Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Okresný úrad Košice podaním č. OU-KE-OSZP3-2021/013940-3 zo dňa 15.03.2021 oznamuje účastníkom konania začiatok správneho konania podľa zákona o odpadoch vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Volkswagen Golf striebornej farby, EČV KE-769JV (VIN WVWZZZ1HZPW262856), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.
Okresný úrad Košice podaním č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-3 zo dňa 19.03.2021 oznamuje účastníkom konania začiatok správneho konania podľa zákona o odpadoch vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EVČ KE-024CU (VIN WF0AXXGBBALU64378), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta Košice, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.02.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona Zmena navrhovanej činnosti: „ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20“