Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Obec Čečejovce v spolupráci s obcami Cestice, Veľká Ida, MČ Košice - Šaca, mestom Košice a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 17.mája 2007 (štvrtok) o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Čečejovciach
Oznamujem občanom, že dňa 25.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BIG BOX KOŠICE
Oznamujem občanom, že dňa 23.4.2007 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie stavby: „VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY - MOLDAVA (1. etapa: TR Moldava - USSK). „
Oznamujem občanom, že dňa 13.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ROZŠÍRENIE PARKOVISKA NA VA USSK“.
Oznamujem občanom, že dňa 7.3.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ASKO NÁBYTOK KOŠICE“.