Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 10.6.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti: „VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY – MOLDAVA (2. etapa: TR LEMEŠANY – USSK)“.
Oznamujem občanom, že dňa 6.6.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ZMENY A DOPLNKY ÚPN HSA KOŠICE
Oznamujem občanom, že dňa 10.6.2008 bolo mestu Košice po odstúpení ako dotknutej obci vrátené oznámenie o strategickom dokumente: „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUKOVEC.“
Oznamujem občanom, že dňa 23.5.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „VÝROBNÁ HALA SPOLOČNOSTI FERROBANKA, a.s., BRATISLAVA“.
Oznamujem občanom, že dňa 29.4.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „TURBÍNA A POMOCNÉ ZARIADENIA“.