Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Obec Družstevná pri Hornáde v spolupráci s obcami Budimír, Seniakovce, Bretejovce, Janovík, Lemešany, Obišovce, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Kavečany, MČ Košice – Ťahanovce, mestom Košice a navrhovateľom stavby – Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 13. marca 2008 (štvrtok) o 9 00 hodine v Družstevnej pri Hornáde
Oznamujem občanom, že dňa 31.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ“.
Oznamujem občanom, že dňa 23.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení : „AUPARK KOŠICE.“
Oznamujem občanom, že dňa 20.12.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer: „MODERNIZÁCIA ZPO 1 (ZARIADENIE NA PLYNULÉ ODLIEVANIE OCELE 1)“
Oznamujem občanom, že dňa 27.11.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „HELIPORT KOŠICE“.