Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 2.06.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom TITUS Alvinczyho, Košice“.
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na dočasné užívanie stavby „Zlieváreň II - Pracovisko paliča a brúsiace kabíny“ na skúšobnú prevádzku a konanie o dodatočnom povolení a udelení súhlasu na užívanie stavby „Budova spektometra v hale Zlievarne č. 1“ prevádzku stavebníkovi EUROCAST Košice, s.r.o.,
Oznamujem občanom, že dňa 22.05.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Betonárka Stetter Košice - Barca“.
Oznamujem občanom, že dňa 15.05.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia betonárne B3 Šaca Oznamujem občanom, že dňa 15.05.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia betonárne B3 Šaca
Oznamujem občanom, že dňa 9.04.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Elektrodom NAY Košice II“.
Oznamujem občanom, že dňa 31.03.2009 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Industrial park Košice - Šaca“.
Oznamujem občanom, že dňa 30.03.2009 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti: „Lom Vyšný Klátov I“.