Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice, obec Valaliky a obec Kokšov – Bakša v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21. 07. 2022 (štvrtok ) o 14.00 hod., v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v Malej zasadačke na prízemí.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.06.2022 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2022 o tom, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať zámer navrhovanej činnosti: „Zberný dvor Pri bitúnku Košice“.