Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na klavíri - Príloha č. 1 Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na akordeóne - Príloha č. 2 Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ na základnej umeleckej škole : - hra na gitare - Príloha č. 3
1. Podkategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) - Príloha č. 1 2. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 2 3. Podkategória: učiteľ druhého stupňa základnej školy - Príloha č. 3 4. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 4
1. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie – aprobácia : slovenský jazyk a literatúra - Príloha č. 1 2. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky roč. 5. – 9. - Príloha č. 2 3. Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 3