Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: Telesná a športová výchova - Príloha č. 1; Pozícia: Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD - Príloha č. 2; Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: matematika - Príloha č. 3
Kategória voľných pracovných miest: 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ MAT, INF, GEO, TEV - Príloha č. 1 2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ ANJ pre 1. stupeň ZŠ - Príloha č. 1 3. Kategória voľného pracovného miesta: Stredoškolské vzdelanie so zameraním na vychovávateľstvo - Príloha č. 2
Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa - Príloha č. 1; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/ - Príloha č. 2; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky a informatiky roč. 5. – 9 - Príloha č.3; Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 4