Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na klavíri - Príloha č.1 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na violončele - Príloha č. 2 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na husliach - Príloha č. 3
Pozícia: odborný zamestnanec - sociálny pedagóg - Príloha č.1; Pozícia: odborný zamestnanec – školský psychológ - Príloha č.2; Pozícia: špeciálny pedagóg - Príloha č.3; Pozícia: pedagóg – učiteľ prvého stupňa - Príloha č.4; Pozícia: pedagóg – telesná výchova - Príloha č.5; Pozícia: pedagóg – učiteľ II. stupňa – anglický jazyk - Príloha č. 6; Pozícia: pedagóg – matematika - Príloha č.7
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: Telesná a športová výchova - Príloha č. 1; Pozícia: Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD - Príloha č. 2; Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy. Aprobácia: matematika - Príloha č. 3
Kategória voľných pracovných miest: 1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ MAT, INF, GEO, TEV - Príloha č. 1 2. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou Učiteľ ANJ pre 1. stupeň ZŠ - Príloha č. 1 3. Kategória voľného pracovného miesta: Stredoškolské vzdelanie so zameraním na vychovávateľstvo - Príloha č. 2