Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

1. Pozícia: učiteľ nižšie sekundárne vzdelávanie – anglický jazyk a literatúra - Príloha č. 1; 2. Pozícia: učiteľ nižšie sekundárne vzdelávanie – geografia - Príloha č. 2; 3. Pozícia: vychovávateľ Školského klubu detí - Príloha č. 3; 4. Pozícia: učiteľ nižšie sekundárne vzdelávanie – slovenský jazyk a literatúra - Príloha č. 4; 5. Pozícia: učiteľ nižšie sekundárne vzdelávanie – telesná a športová výchova - Príloha č. 5; 6. Pozícia: pedagogický asistent - Príloha č. 6.