Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Kategória pedagogického/odborného zamestnanca: 1. učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia: Matematika - Informatika, - Príloha č.1; 2. učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia: Telesná výchova a šport – Príloha č.2; 3. učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia: Biológia, Chémia - Príloha č.3. 4. učiteľ prvého stupňa základnej školy: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – Príloha č.4.
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na klavíri - Príloha č.1 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na violončele - Príloha č. 2 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na husliach - Príloha č. 3