Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca na ZŠ Považská 12, Košice. Termín zaslania dokladov do 17.8.2022 do 14,00 hod.
V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca na ZŠ Považská 12, Košice. Termín zaslania dokladov do 17.8.2022 do 14,00 hod.
Voľné pracovné miesta: 1 . Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná a športová výchova a informatika - Príloha č. 1 2. Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Telesná a športová výchova - Príloha č. 2 3. Pedagogický zamestnanec- Asistent/ka učiteľa - Príloha č. 3 4. Pedagogický zamestnanec- Vychovávateľ/ka ŠKD - Príloha č. 4