Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V súvislosti s pokračujúcimi prácami na modernizácii električkových tratí v meste Košice bude od soboty 19. septembra sprejazdnená Štúrová ulica v smere na Palackého ulicu (križovatka s Južnou triedou) v plnom profile, v troch jazdných pruhoch (dva pre priamy smer a jeden kombinovaný pre priamy smer a pre odbočenie do prava na Južnú triedu) v smere zo západu na východ. Zároveň dôjde k zmene značenia hlavnej cesty do pôvodného stavu v križovatke Fejová-Južná trieda. Výjazd z Fejovej ulice krížom
V súvislosti s pokračovaním prác na rekonštrukcii električkových tratí (uzatvorenie vjazdu do Moyzesovej ulice pri Radnici Starého mesta a plné otvorenie križovatky Kuzmányho – Poštová) dochádza od nedele (26.7.2015) k zmenám v trasách a zastavovaní liniek x7, 19A, 17, 36 a 70.
Od nedele dochádza k zmenám v trasovaní a zastavovaní liniek MHD. Dôvodom je otvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatkách ulíc Kuzmányho – Poštová a Štúrova – Kuzmányho a uzatvorenie cestno-koľajových prejazdov na križovatke Moyzesova – Hviezdoslavova.
Od 5. júla 2015 dochádza k zmenám trás liniek a cestovných poriadkov z dôvodu uzavretia križovatiek Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova a k uzavretiu cestno-koľajového prejazdu v križovatke Štúrova – Moyzesova – Rastislavova. Dopravný podnik mesta Košice zrealizoval tieto zmeny z dôvodu pokračovania stavieb Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a Modernizácie električkových uzlov (MEU).
Kvôli začatiu ďalšej etapy rekonštrukcie električkových tratí – modernizácia električkových uzlov, časť Spoločenský pavilón – Bardejovská – dôjde od nedele (10.5.2015) k čiastočnému uzatvoreniu križovatky Tr. SNP – Bardejovská a Bardejovská – Michalovská a k úpravám trás autobusových liniek X6, 10, 17, 32, 34, 54, N2 a N3. Vzhľadom na to nastanú dočasné zmeny na trasách dotknutých autobusových liniek: