Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.04.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.03.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Výroba zeleného vodíka elektrolýzou vody.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Futbalová akadémia Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.03.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Bezpečnostný horák VPP.“