Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Primátor mesta Košice vyhlasuje dňa 18. júna 2023 o 11,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu z dôvodu požiaru viacpodlažného bytového domu na území MČ Košice - Šaca, kde došlo k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov bytovky a poškodeniu bytového domu.
Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje podľa § 23 ods. (3) Stavebného zákona vlastníkom pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, a vlastníkom susedných pozemkov dotknutých návrhom územnoplánovacej dokumentácie, prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“.