Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC; Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.08.2022 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice
Okresný úrad prijal toto rozhodnutie kvôli pretrvávajúcim vysokým teplotám, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti. Ruší sa aj zajtrajšie slávnostné otvorenie cyklistickej a pešej promenády na Starej spišskej ceste od Bankova na Alpínku.
Hlavným dôvodom výstavby je zvýšiť priepustnosť najmä počas rannej dopravnej špičky. Zvýši sa aj bezpečnosť a plynulosť dopravy. Vodiči by nový "kruháč" mohli využívať koncom budúceho roka.