Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice sa 21. mája 2024 (utorok) stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už XIII. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami“. Predmetom stavby je umiestnenie novej prevádzky – výstavby uzavretých objektov v ktorých budú inštalované nové výrobné zariadenia a technická infraštruktúra pre „EOP č.1,2, POaV“ (elektrické oblúkové pece a plynulé odlievanie a valcovanie), ako aj súvisiace filtračné stanice s komínmi. V novej hutníckej prevádzke sa navrhuje v jednom zoskupení výroba, odlievanie a valcovanie ocele s novými progresívnymi technológiami v rámci areálu závodu, pozostávajúcej hlavne z dvoch elektrických oblúkových pecí EOP č.1, EOP č.2, prevádzok mimopecného spracovania ocele a jednej hutníckej linky pre plynulé odlievanie a valcovanie za tepla (POaV) s kapacitou výroby ocele 3,1 mil. ton za rok valcovaných materiálov. Stavba bude umiestnená v území medzi lokalitou dnešnej výroby ocele a jestvujúcou teplou valcovňou USSK.
V spolupráci s charitatívnymi organizáciami pribudnú v mestských častiach Západ, Sever a Juh byty pre rodiny s maloletými deťmi, ktorých finančná situácia nedovoľuje zaobstarať, resp. prenajať si vlastné bývanie.